माझा परिचय

अ.नं तपशिल माहिती
1 माझे नाव श्री. कुंदन शिवाजी माळके
2 पद जि.प.प्राथमिक शिक्षक
3 शैक्षणिक पात्रता M.A.D.Ed
4 सध्याची शाळा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,शिरसोले ता.साक्री जि.धुळे
5 मूळ नेमणूक दिनांक 21/06/2010
6 आवड गायन,नृत्य,तंत्रज्ञान
7 मिळालेले पुरस्कार महाराष्ट्र गौरव ( साहित्य परिषद ,चंद्रपूर यांचा )
8 आवडीचे विषय गणित,इंग्रजी,चित्रकला
9 मूळ गाव मालपूर,ता.साक्री,जि. धुळे
10 संपर्क kundanmalake@gmail.com