विविध अहवाल pdf मध्ये

स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त विविध अहवाल pdf मध्ये डाउनलोड करा.


अ.क्र. अहवालाचे नाव Download Link
1 आर्थिक पाहणी अहवाल Download
2 महाराष्ट्र संक्षिप्त माहिती Download
3 जनगणना अहवाल Download
4 राष्ट्रीय नमुना पाहणी Download
5 भारताची आर्थिक पाहणी Download

No comments:

Post a Comment